• Home_00.jpg
  • Home_01.jpg
  • Home_02.jpg
  • Home_03.jpg
  • Home_04.jpg

Propedeuse

Voor alle studenten aan de Vertaalacademie zijn Nederlands en Engels verplichte vakken. Daarnaast kies je nog een vreemde taal, en wel een van de talen Duits, Frans of Spaans. die noemen we hierna steeds je keuzetaal. Aan het einde van het tweede studiejaar kies je een van deze twee vreemde talen als hoofdtaal, en vervalt de andere vreemde taal. In het begin van de opleiding moet je je niet alleen intensief bezighouden met twee vreemde talen maar ook met Nederlands.  Een beroepsvertaler vertaalt meestal vanuit een vreemde taal naar zijn moedertaal; een aantrekkelijke en foutloze tekst kunnen produceren in het Nederlands is daarom een vereiste. Ook zul je tijdens je opleiding kennis maken met de toepassingsgebieden economie, recht en techniek. We willen en kunnen geen econoom, jurist of technicus van je maken, maar wel iemand met een behoorlijke kennis van vaktaal en met inzicht in de belangrijkste aspecten van een vakgebied.

Eerste jaar
Je leert vertalen met de werktalen Engels en Nederlands. Het vertaalonderwijs is thematisch opgezet; de onderwerpen komen uit de toepassingsgebieden recht, economie en techniek. Je keuzetaal komt aan bod in werkcolleges die gericht zijn op taalbeheersing.  Andere vakken in het eerste jaar zijn Zakelijk Schrijven, Informatietechnologie (waarin je de computer leert gebruiken als beroepsinstrument voor tekstverwerking en tekstopmaak), Presenteren, Inleiding Recht en Inleiding Economie. Verder leer je vakgerichte informatiebronnen zoeken, raadplegen en beoordelen. Vind hier het overzicht van vakken van leerjaar 1 (pdf).