• Home_00.jpg
  • Home_01.jpg
  • Home_02.jpg
  • Home_03.jpg
  • Home_04.jpg

Optimale – Optimising Professional Translator Training in a multilingual Europe

Sinds kort neemt de Vertaalacademie deel aan het project OPTIMALE, een academisch Erasmus-netwerk dat gesubsidieerd wordt door het Directoraat-Generaal voor Onderwijs en Cultuur (oktober 2010 – september 2013). Het netwerk omvat 70 instellingen uit 32 landen.

OPTIMALE wil de kwaliteit van de opleidingen en de innovatie in het vertalersvak bevorderen met het oog op internet, sociale netwerken en de toenemende automatisering.

Specifieke doelstellingen van het OPTIMALE-netwerk:

  1. Opzetten van een systeem voor het in kaart brengen en updaten van gegevens over vertaal- en tolkopleidingen in Europa.
  2. In kaart brengen van de maatschappelijke vraag naar vertalers en tolken en van de vereisten vanuit het beroepenveld met betrekking tot de opleiding en training daarvan.
  3. Versterken van de economische en maatschappelijke relevantie van bestaande en nieuwe opleidingsprogramma's voor vertalen en tolken door in belangrijke domeinen "best practices" vast te stellen, te beschrijven en te verspreiden.
  4. Verhogen van de kwaliteit van vertaal- en tolkopleidingsprogramma's door het opzetten van een platform voor gegevensuitwisseling en het organiseren van workshops over de implementering van "best practices" in opleiding en training.
  5. Vergroten van de docent- en studentmobiliteit tussen vertaal- en tolkopleidingen in het netwerk.

Voor meer informatie zie de OPTIMALE website http://www.ressources.univ-rennes2.fr/service-relations-internationales/optimale/

 

Voor een interactieve kaart met vertaalopleidingen in Europa zie de website www.translator-training.eu/map.

Wie zijn wij

De Vertaalacademie in Maastricht is een vierjarige dagopleiding voor hoger beroepsonderwijs, de enige in haar soort in Nederland. Binnen Zuyd Hogeschool valt de opleiding onder de Faculteit International Business and Communication. Ook de opleidingen European Studies, Oriëntaalse Talen en Communicatie en International Business behoren tot deze faculteit.

De Vertaalacademie is internationaal georiënteerd en neemt deel aan een aantal internationale projecten, zoals OPTIMALE en INTERcCOM.