• Cursussen_01.jpg
  • Cursussen_02.jpg
  • Cursussen_03.jpg
  • Cursussen_05.jpg

Nascholingscursussen

De Vertaalacademie in Maastricht levert breed opgeleide vertaalspecialisten af. Door een sterke koppeling tussen theorie en praktijk tijdens de opleiding, zijn ze na hun afstuderen onmiddellijk inzetbaar en klaar voor het beroepsleven. Het beroep is echter steeds in beweging. Niet alleen door nieuwe ontwikkelingen in de technologie waarmee vertalers en tolken werken, maar ook door hoge eisen die gesteld worden aan hun vakkennis en de steeds mondialer wordende economie waarin zij zich begeven. Een vertaler of tolk is dus nooit uitgeleerd.

Vanuit haar jarenlange expertise op het gebied van vertaalonderwijs biedt de Vertaalacademie in het kader van LevenLang Leren vanaf het collegejaar 2011-2012 ook bij- en nascholingscursussen aan voor professionals. Het cursusaanbod is gericht op deskundigheidsbevordering voor vertalers en tolken, zowel op het gebied van (ver)taalvaardigheden, maar ook voor het verbeteren van persoonlijke vaardigheden of ondernemerskwaliteiten.

De cursussen in het aanbod zijn intensief en diepgaand en worden verzorgd door docenten en ervaringsdeskundigen uit de praktijk. Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten plaats in de gebouwen van de Vertaalacademie (in Maastricht) of via webinars. De onderwijsfaciliteiten, zoals bijvoorbeeld de tolkcabines en softwaretoepassingen, staan ter beschikking van onze cursisten, zodat u leert werken met de nieuwste toepassingen en technieken. We kiezen voor een praktische insteek, waarbij het verwerven van theoretische kennis wordt gecombineerd met praktische oefeningen en het uitwisselen van ervaringen. Hierbij staat het delen van kennis met vakgenoten centraal.

Als u in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) wilt voldoen aan de Permanente Educatie (PE-)verplichting, dan vindt u in het cursusaanbod een overzicht van het aantal PE-punten dat u met een cursus kunt behalen. Op deze link kunt u ook de Algemene Voorwaarden van Zuyd vinden, die van toepassing zijn voor alle nascholingscursussen. 

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe cursussen in ons aanbod? In de rechtermenubalk kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U kunt ook kiezen om geïnformeerd te worden via onze LinkedIn-groep. linkedin