• Home_00.jpg
  • Home_01.jpg
  • Home_02.jpg
  • Home_03.jpg
  • Home_04.jpg

Info nieuwe studenten

Informatie over de start van het nieuwe collegejaar 2017-2018

Op deze pagina vinden nieuwe studenten, die in september 2017 aan de Vertaalacademie beginnen, de documenten met informatie over de start van het collegejaar, de boekenlijst, het introductieprogramma, etc.


- Boekenlijst Vertaalacademie 17-18

De boeken voor het eerste jaar aan de Vertaalacademie zijn ook online te bestellen bij Studystore via de volgende link: www.studystore.nl.

Studenten dienen in het bezit te zijn van alle eerstejaarsboeken op de boekenlijst, behalve de boeken voor de 2 talen (uit Duits, Frans of Spaans) die ze niet als keuzetaal hebben gekozen.

- Welkomstbrief VAC met informatie over de introductie.

- Jaaroverzicht Vertaalacademie 2017-2018

- Wegwijs in het gebouwencomplex

- Info van de Huisartsenpost in Maastricht

- Info voor studenten met een functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie

- Studentenverenigingen Maastricht