FAQ

Als ik geen tweede moderne vreemde taal in mijn pakket heb, kan ik dan worden toegelaten?
Welke talen kan ik kiezen?
Is de opleiding te doen voor mbo'ers?
Kan ik tot de Vertaalacademie toegelaten worden als Nederlands niet mijn moedertaal is?
Is er een maximum aantal studenten dat toegelaten wordt?
Hoe moeilijk is de opleiding?
Op welk niveau worden de talen gegeven?
Hoeveel lesuren zijn er per week? 
Heb ik tijd voor bijbaantjes en uitgaan? 
Moet ik naar alle lessen? 
Krijg ik begeleiding bij mijn studie?
Welke specialisaties zijn er?
Hebben studenten inspraak? 
Kun je makkelijk een baan vinden?
Zijn er kledingvoorschriften? 
Hoe kom ik erachter of ik geschikt ben voor de opleiding?
Kan ik een dag meelopen?
Wat is de gemiddelde leeftijd van de eerstejaars?
Kun je gemakkelijk van studie wisselen als de opleiding niet bevalt?
Is het moeilijk om een kamer te vinden?
Kan je in januari/februari beginnen met de studie? 
Wat houdt de 21+ toets in?

  Als ik geen tweede moderne vreemde taal in mijn eindexamenpakket heb, kan ik dan worden toegelaten?
Nee, een tweede vreemde taal in je eindexamenpakket is een toelatingsvoorwaarde. Ook als je op de Vertaalacademie Spaans wilt kiezen, moet je toch Frans of Duits in je eindexamenpakket gehad hebben.

 Welke talen kan ik kiezen?
Nederlands en Engels zijn verplicht voor iedere student. Als keuzetaal kun je kiezen uit Duits, Frans of Spaans. 

  Is de opleiding te doen voor mbo'ers? 
Met een mbo-diploma op niveau 4 ben je toelaatbaar. De slagingskansen zijn beduidend hoger voor studenten die op het mbo tenminste twee moderne vreemde talen (waaronder Engels) op niveau 4 hebben afgerond. Studenten die Frans of Duits als keuzetaal willen kiezen terwijl ze op het mbo alleen Engels hadden wordt met klem afgeraden om aan de Vertaalacademie te beginnen. De achterstand t.o.v. medestudenten is dan te groot, en de slagingskansen in het eerste jaar nihil. 

  Kan ik tot de Vertaalacademie toegelaten worden als Nederlands niet mijn moedertaal is?
Ja, maar je moet het Nederlands wel op havo-eindexamenniveau beheersen, en je moet Duits, Engels, Frans of Spaans als moedertaal hebben. De examencommissie kan beslissen om je op te roepen voor een toelatingsexamen. 

  Is er een maximum aantal studenten dat toegelaten wordt?
Nee, de Vertaalacademie mag niet selecteren of loten. Iedereen die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden mag aan de opleiding beginnen. We raden je wel aan om je vóór de zomervakantie aan te melden, zodat alle administratieve zaken in orde zijn als je met je opleiding begint. 

  Hoe moeilijk is de opleiding?
De Vertaalacademie staat bekend als een moeilijke opleiding. ‘Iets met talen hebben’ is niet genoeg. De opleiding succesvol afronden vergt doorzettingsvermogen, inzet, zelfdiscipline en aanleg.

Iedere student is anders, en ieder student heeft zijn eigen talenten en sterke punten. Je kunt wel voor jezelf nagaan of je:

  • belangstelling en aanleg voor het leren van vreemde talen;
  • het Nederlands goed beheerst;
  • nauwkeurig kunt werken en perfectionistisch bent;
  • het leuk vindt om met taal bezig te zijn (bijvoorbeeld teksten schrijven, lezen, fouten uit een tekst halen etc.);
  • goed zelfstandig kunt werken;
  • voldoende zelfdiscipline en doorzettingsvermogen hebt;
  • creatief bent.

  Op welk niveau worden de talen gegeven?
Met Engels, Frans en Duits beginnen we in de propedeuse op havo-eindexamenniveau. De enige uitzondering is Spaans waarmee je op nulniveau kunt beginnen in het eerste jaar van de Vertaalacademie. Spaans mag echter nooit een ‘gemakkelijkheidskeuze’ zijn, want het tempo ligt erg hoog! 

 

 Hoeveel lesuren zijn er per week?
Ons collegejaar is onderverdeeld in vier blokken. Elke blok kent zijn eigen lesrooster. Je rooster verandert dus minstens vier keer per jaar. Het ene blok heb je wellicht meer verplichte college-uren dan het andere, maar gemiddeld mag je toch rekenen op ± 15-17 lesuren. Soms hoef je maar 3 of 4 dagen per week hier te zijn, tijdens een volgend blok word je dan weer geacht elke dag aanwezig te zijn. Naast de verplichte college-uren werk je natuurlijk aan groepsopdrachten, projecten, individuele taken, toetsstudie etc. Je zult minstens 45 uur per week met je studie bezig zijn. 

 Heb ik tijd voor bijbaantjes en uitgaan?
Ja, de meeste studenten hebben tijd voor bijbaantjes en uitgaan. Hoeveel je werkt en uitgaat, dat bepaal je natuurlijk zelf. Je bent volwassen, en zo behandelen we je ook. Je bent zelf verantwoordelijk voor je studieresultaten en we gaan er vanuit dat je zelf in staat bent om te bepalen hoeveel tijd je kunt spenderen aan bijbaantjes en uitgaan, zonder dat je studie er onder lijdt. 

  Moet ik naar alle lessen?
Voor de meeste lessen is er een aanwezigheidsplicht. We raden je dus met klem aan om naar alle lessen op het rooster te komen. Je loopt snel achterstand op. Als je dus voor langere tijd afwezig bent, zul je veel missen. Talen leer je niet door wat extra hoofdstukken in een boek in te halen. 

 Krijg ik begeleiding bij mijn studie?
Ja, iedere student krijgt een mentor toegewezen. We streven naar een situatie waarin je als student vier jaar lang dezelfde mentor houdt. Hij of zij is je studieloopbaanbegeleider, die je regelmatig zal uitnodigen voor een gesprek over je studievoortgang. Zijn er problemen, dan zal je mentor je helpen of doorverwijzen naar een deskundige ter zake. 

 Welke specialisaties zijn er?
Voor de specialisaties van de Vertaalacademie klik hier

 Hebben studenten inspraak?
Ja, via de opleidingscommissie en de deelraad, twee belangrijke inspraakorganen binnen de hogeschool. Studenten kunnen ook hun op- of aanmerkingen kwijt tijdens info-uren met de opleidingscoördinator. 

 Kun je makkelijk een baan vinden?
Ja, de werkgelegenheid binnen het vertaalvak is groot. De faculteit krijgt veel vacatures uit het bedrijfsleven binnen, die op de Linkedin alumnipagina worden geplaatst. 

 Zijn er kledingvoorschriften?
Nee, wij bepalen natuurlijk niet wat je 's ochtends aantrekt. Wel verwachten we dat je er representatief uitziet op het moment dat je contact hebt met externe opdrachtgevers, gastsprekers of -docenten en dat je er goed verzorgd uitziet op het moment dat jij onze opleiding vertegenwoordigt buiten ons schoolgebouw. 

 Hoe kom ik erachter of ik geschikt ben voor de opleiding?
Wij raden je aan om je zo veel mogelijk te verdiepen in de opleiding. Lees niet alleen de brochure en deze website grondig door, maar bezoek ook een van onze open dagen, vraag een meeloopdag aan, zoek contact met studenten van de opleiding etc. Het is niet alleen belangrijk dat de studie inhoudelijk bij je past, ook de sfeer en de stad moeten je aanstaan. 

 Kan ik een dag meelopen?
Als je eindexamenkandidaat bent (of je al een diploma hebt dat je toelating tot onze opleiding verschaft) en je hebt al een van onze open dagen bezocht, dan kun je een meeloopdag aanvragen. Klik hier om meer informatie te vinden over een meeloopdag. 

 Wat is de gemiddelde leeftijd van de eerstejaars?
Het grootste gedeelte van de eerstejaarsstudenten komt van de havo, en is dus ongeveer 18 jaar oud. Maar dat wil niet zeggen dat er geen studenten rondlopen die ouder zijn. Zo zijn er veel studenten die vanuit een andere opleiding naar de Vertaalacademie overstappen. 

 Kun je gemakkelijk van studie wisselen als de opleiding niet bevalt?
Meestal lukt dit niet zonder studievertraging. Wel kun je de vakken die je al hebt behaald meenemen naar je nieuwe opleiding (als ze daar ook onderdeel uitmaken van het curriculum), en er daar vrijstellingen mee aanvragen. De examencommissie van die betreffende opleiding zal dan beoordelen of de lesstof van dat vak in beide studies overeenstemt en of de vrijstelling aan je wordt toegekend. 

 Is het moeilijk om een kamer te vinden?
Maastricht is een echte studentenstad. Er zijn heel veel studentenkamers in de binnenstad en de buitenwijken. Het is wel belangrijk dat je op tijd begint met zoeken. Op de pagina 'Maastricht' op deze website vind je meer informatie. 

 Kan je in januari/februari beginnen met de studie? 
Nee, we hebben geen januari/februari-instroom. Je kunt dus alleen in september starten. 

 Wat houdt de 21+ toets in?
Je komt in aanmerking voor het maken van een 21+ toets als je voor 1 september van het komend schooljaar 21 jaar of ouder bent.

Je kunt je voor deze toetsen aanmelden door de normale inschrijvingsprocedure voor de opleiding op www.studielink.nl te volgen. Op het moment dat jouw aanmelding bij ons binnenkomt en wij concluderen dat je niet aan de vooropleidingseisen voldoet, ontvang je automatisch een uitnodiging voor de toetsen.

Het toelatingsexamen bestaat uit 2 rondes:

1e ronde:  een algemene kennis- en vaardighedentoets
2e ronde:  een aantal taaltoetsen in schrijf-, lees-, luister- en spreekvaardigheid in de gekozen talen

De  algemene kennis- en vaardighedentoets kun je afleggen bij een extern bedrijf. De kosten hiervoor (€ ± 110,-) komen voor eigen rekening. Je kunt je op de toets, die vergelijkbaar is met een IQ-test, niet echt voorbereiden.  Studenten die de test positief afsluiten moeten een kopie van de uitslag sturen naar de opleiding voor eind maart.

Wanneer wij je slagingsbewijs ontvangen, zullen we je indelen voor de tweede ronde van de toelatingsexamens, die plaatsvindt op Zuyd Hogeschool, locatie Brusselseweg 150 in Maastricht. Tijdens de tweede ronde krijg je meerdere taaltoetsen in de gekozen talen. Een motivatiegesprek kan ook deel uitmaken van het toetsprogramma.