• Home_00.jpg
  • Home_01.jpg
  • Home_02.jpg
  • Home_03.jpg
  • Home_04.jpg

Hoofdfase

Tweede jaar
Je begint nu met vertalen in en uit beide vreemde talen. De aandacht gaat nu meer uit naar vaktaal en doelgericht formuleren waardoor de opdrachten complexer worden. Bij de keuzetaal wordt taalbeheersing steeds meer een onderdeel van de vertaalvaardigheid. Je leert omgaan met specifieke computerprogramma's voor vertalers, o.a. voor het beheer van terminologiebestanden en het toepassen van vertaalgeheugens en vertaalsoftware. Vind hier het overzicht van vakken van leerjaar 2 (pdf).

Derde jaar
Je gaat nu verder met Nederlands en één vreemde taal, die daarmee je hoofdtaal wordt. Dat mag Engels zijn, maar ook je keuzetaal. Voor die hoofdtaal voer je een omvangrijk vertaalproject uit. Ook je tweede vreemde taal gebruik je nog, maar in mindere mate. Andere programmaonderdelen zijn ondertitelen, lokaliseren (het vertalen van software) en tolken, die daarmee een introductie vormen op de mogelijke specialisaties in jaar vier. Ook krijg je vakken als terminologie en vertaalwetenschap.

In de eerste helft van dit studiejaar ga je voor je hoofdtaal op stage. Alle studenten moeten 19 weken doorbrengen in een land waar deze hoofdtaal gesproken wordt, zodat je in feite wordt ondergedompeld in taal en cultuur. Je gaat er vijf maanden werken, of werken in combinatie met studeren bij een van onze partnerinstelling aldaar. Je mag je eigen stageplaats zoeken maar je kunt er ook een kiezen uit het bestand van stageplaatsen waarover de Vertaalacademie beschikt.

Vind hier het overzicht van vakken van leerjaar 3 (pdf).

Vierde jaar
In het laatste studiejaar kies je een van de drie toepassingsgebrieden en maak je een eindwerkstuk op dat vakgebied. Verder kun je je verdiepen in vakspecialistisch vertalen, lokaliseren, ondertitelen of tolken. Je voert gedurende acht weken een vertaalstage uit in een professionele werkomgeving, meestal bij een Nederlands vertaalbureau. Dat is dan de externe beroepsstage, want daarnaast is er een interne stage waarbij je eveneens gedurende acht weken ervaring opdoet in het vertaalbureau van de Vertaalacademie. Dit zogenaamde 'skills lab' is een gesimuleerd vertaalbureau dat volledig door de studenten wordt gerund. Vind hier het overzicht van vakken van leerjaar 4 (pdf).