• Home_00.jpg
  • Home_01.jpg
  • Home_02.jpg
  • Home_03.jpg
  • Home_04.jpg

EVC

De Vertaalacademie Maastricht is geaccrediteerd voor de uitvoering van de zgn. EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties).

Vertalers en tolken die wel in de praktijk werkzaam zijn, maar nog geen diploma hebben van een erkende vertaalopleiding, kunnen proberen dit alsnog te behalen in een verkort en aangepast traject. Dat kan nodig zijn voor de registratie in het Register btv, het register van be√ędigde tolken en vertalers (Wet btv d.d. 01-01-2009).

Daartoe is het nodig dat kandidaten een uitgebreid zelfbeoordelingsformulier invullen waarin ze aangeven of en op welk niveau ze de competenties beheersen die aan de Vertaalacademie Maastricht worden gevraagd. Voor alle in de zelfbeoordeling aangegeven competenties moet gewaarmerkt bewijsmateriaal aangeleverd worden.

Een onafhankelijke commissie heeft een intakegesprek met kandidaten en beoordeelt of de aangeleverde documenten overeenkomstig de richtlijnen zijn. Vervolgens gaan de stukken naar een interne assessor (van de Vertaalacademie) en een externe assessor, die beiden onafhankelijk van elkaar beoordelen of de kandidaat voldoet. Een assessmentgesprek maakt onderdeel uit van deze beoordeling. Op basis hiervan geven zij hun oordeel door aan de onafhankelijke EVC-commissie die een certificaat opstelt m.b.t. het niveau van de kandidaat. Voldoet dit aan het eindniveau van de Vertaalacademie Maastricht, dan kan worden overgegaan tot toekenning van het diploma. Voldoet het niveau nog niet helemaal, dan bepalen beide assessoren in overleg met de Vertaalacademie het te volgen traject. De hele procedure duurt 6 tot 10 weken.

De procedure kan ook aangewend worden door vertalers en tolken die al werkzaam zijn en die uitsluitend hun niveau zouden willen laten vaststellen zonder toekenning van een diploma.

Voor meer inlichtingen: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  / +31 (0)43-3466 466.